Loading... (0%)
Besöksadress:
Rosenlundsgatan 3
Göteborg

Generella förfrågningar

Kontakta våra medarbetare

Peter Zachrisson | VD
031-855 393/0704 855 393
peter.zachrisson@stena.com

Anders Rylin | Operativ/Drift Chef
031-855 392/0704 855 392
anders.rylin@stena.com

Staffan Bergh | Analytiker
031-855 367/0704 855 367
staffan.bergh@stena.com

Hanna Rydhed | Miljö-och tillståndsansvarig
031-855 398/0704-855 398
hanna.rydhed@stena.com

Magnus Igel | Projektledare
+46 (0) 31 85 53 99 / +46 (0) 704 85 53 99
magnus.igel@stena.com

Thomas Svensson | Driftingenjör
+46 (0) 31 85 53 97 / +46 (0) 704 85 53 97
thomas.svensson@stena.com

Johannes Derneryd| Analytiker vind och drift
+46 (0) 31 85 53 89 / +46 (0) 704 85 53 89
johannes.lundvall@stena.com

Tobias Bogeskär | Projektledare
+46 (0) 31 85 53 94 / +46 (0) 704 85 53 94
tobias.bogeskar@stena.com

Lena Emilsson | Kontors Koordinator
+46 (0) 31 85 53 90 / +46 (0) 704 85 53 90
lena.emilsson@stena.com

Jessica Nylander | Redovisningsekonom
+46 (0) 31 85 53 69 / +46 (0) 704 85 53 69
jessica.nylander@stena.com

Sandra Brenner | Analytiker
+46 (0) 31 85 53 65 / +46 (0) 704 85 53 65
sandra.brenner@stena.com

Fakturera Stena Renewable

Stena Renewable AB
FE-110
BGC-id LOP0305
105 69 Stockholm.

Stena Renewable Energy AB
FE-110
BGC-id LOP0330
105 69 Stockholm.

Möckelsjö Energi HB
FE-110
BGC-id LOP0829
105 69 Stockholm

Örbacken Energi HB
FE-110
BGC-id LOP0828
105 69 Stockholm

Lemnhult Energi AB
FE-110
BGC-id LOP0830
105 69 Stockholm

Fredriksdals Energi AB
FE-110
BGC-id LOP0323
105 69 Stockholm

Uddared Energi AB
FE-110
BGC-id LOP0831
105 69 Stockholm

Grytsjö Energi AB
FE-110
BGC-id LOP0832
105 69 Stockholm

Horshaga Energi AB
FE-110
BGC-id LOP0833
105 69 Stockholm

Kontakt

Stena Renewable AB
Box 7123
402 33 Göteborg
Rosenlundsg.3
Tel: 031-85 53 90
vind@stenarenewable.se

Stena Sfären

Sedan starten 1939 har Stena utvecklats till en internationell grupp av företag med verksamhet över stora delar av världen. Stena Sfären omsatte under verksamhetsåret 2013 ca. 54 Mdr kronor. Antalet anställda uppgår till ca 20 500 personer. Stena Sfären omfattar de av familjen Sten A. Olsson helägda moderbolagen Stena AB (publ), Stena Sessan AB och Stena Metall AB, samt dotterbolag till dessa. Tillsammans utgör de idag en av Sveriges största familjeägda företagsgrupper. För ytterligare information, se www.stena.com

Om Stena Renewable

Stena Renewable ingår i den familjeägda Stena Sfären med bas i Göteborg. Bolaget är dotterbolag till Stena Adactum, vars uppdrag är att finna nya verksamhetsområden till Stena. Bolaget bildades 2005 då det knoppades av från Stena Adactum. Stena Renewable projekterar, bygger och förvaltar vindparker för ett långsiktigt ägande. Bolaget driver i dag 96 vindkraftverk som producerar energi motsvarande Malmö stads konsumtion av hushållsel och vi fortsätter vår expansion.
© Stena Renewable 2014 | Alla rättigheter reserverade | Sitemap | Cookies

Din webbläsare (Internet Explorer 8) är utdaterad. Uppdatera din webbläsare för att få bättre säkerhet och en bättre upplevelse på vår site.

Uppdatera din webbläsare