Förnybara råvaror är framtiden

Avantherm utvecklar och säljer förnybara och högpresterande alternativ till dagens fossila oljor och kemikalier

Avantherms utvecklingsprocess

Avantherm gör noggranna och omfattande marknadsanalyser för att se potentialen i nya, innovativa produkter och hur dessa produkter kommer användas hos slutkunden. Därefter påbörjas forskningsarbetet tillsammans med de universitet och testinstitut som Avantherm samarbetar med. Utifrån teoretiska och fysiska tester förbättras produkterna på molekylär nivå eller med hjälp av olika tillsatser. Produkterna justeras sedan mot branschspecifika standardtester i ackrediterade laboratorier. Slutligen involveras Avantherms kunder och produkten testas i normal operativ miljö.

Varför fossilfria produkter?

Användning av fossilfria produkter bidrar till en minskad klimatpåverkan. Genom att utveckla förnybara produkter hjälper Avantherm till i omställningen till en hållbar värld samtidigt som vi visar att det är ekonomiskt lönsamt med fossilfrihet. Utvecklingen av fossilfria tekniker går framåt och resultatet är ofta produkter med en förbättrad prestanda. Klimatförändringen kan enbart begränsas genom att sluta använda fossila produkter så att utsläppen av växthusgaser kan minska. Klimatfrågan driver Avantherms engagemang och vi är även medlem i till exempel Fossilfritt Sverige för att bidra till en utveckling i rätt riktning.

Våra produkter

Avantherm Kylvätska

Avantherms korrosionsfria kylvätska kan användas i extremt kalla temperaturer med en mycket lång livslängd och kraftigt reducerade slitage- och användarkostnader.

Visa Produkt

Avantherm Värmeöverföringsvätska

Avantherms värmeöverföringsvätskor är speciellt utformade med optimala egenskaper som bärare av värme och kyla. Vätskorna är mycket stabila över ett brett temperaturspann och skonsamma mot den applikation de används i.

Visa produkt

Avantherm HVO 100

Avantherm HVO 100 är ett helt förnybart dieselbränsle med avsevärt minskade utsläpp och betydande fördelar vad gäller prestanda. Avantherm HVO 100 kan användas i vanliga dieselmotorer oavsett storlek.

Visa produkt

Avantherm Transformatorolja

Avantherm Transformatorolja har mycket goda egenskaper för såväl kylning som elektrisk isolering. Avantherm Transformatorolja kommer att lanseras under andra halvan av 2016.

Visa produkt

Avantherm Släppolja

Avantherms Släppolja är speciellt designad för att vara effektiv i extremt låga och mycket höga temperaturer. Avantherms släppolja kommer att lanseras under hösten 2016.

Visa produkt