Avantherm Värmeöverföringsvätska

Avantherms värmeöverföringsvätskor är ”ultrarena” och helt befriade från petrokemiskt giftiga ämnen. De har starka värmeledningstal och är mycket stabila i olika system och applikationer.

Vad är värmeöverföringsvätska?

Inom de flesta industriprocesser kan det uppstå problem avseende hantering av värme eller kyla. Det kan skapas värme eller kyla vid enskilda punkter som bör ledas bort för att inte riskera att förstöra omgivande material. Alternativt så vill man överföra värme eller kyla från en punkt till en annan för att utnyttja den på annan plats eller i en annan process. Värmeöverföringsvätskan är bäraren av värmen eller kylan, och utför detta arbete genom att balansera upp temperaturer i olika applikationer.

Hur fungerar värmeöverföringsvätska?

Överföring av värme

I många industriella processer och applikationer alstras värme. Dessa kyls ner genom direkt eller indirekt kontakt med en värmeöverföringsvätska. Värmeöverföringen sker genom att enheten avger värme till vätskan. Den uppvärmda vätskan pumpas till en annan punkt i systemet, där värmen antingen avges eller växlas till ett annat system och återanvänds. 

 

 

Överföring av kyla
Kylöverföring liknar i stort värmeöverföring, med den skillnaden att processen startar med att kyla alstras i en applikation. Kylan transporteras till annan punkt med hjälp av värmeöverföringsvätskan. Den nedkylda vätskan pumpas till en annan punkt i systemet, där kylan antingen avges eller växlas till ett annat system och återanvänds.

Värmeöverföringsvätska egenskaper

Effektiviteten hos en värmeöverföringsvätska påverkas av en rad olika parametrar. Värmeledningstalet visar framför allt hur mycket värme eller kyla vätskan kan lagra och leda vidare. En annan viktig parameter är flödeshastigheten där ett högre flöde bidrar till en ökad värmeöverföring samtidigt som den kan sänka mängden energi som krävs för att pumpa runt vätskan. Flödeshastigheten är kopplad till värmeöverföringsvätskans viskositet, det vill säga hur lätt- eller trögflytande den är. Låg viskositet innebär att vätskan är mer lättflytande vilket underlättar ett ökat flöde.

En värmeöverföringsvätska bör även prestera i kalla miljöer med bibehållen låg viskositet och värmeöverföring, samt inte börja koka vid höga temperaturer. Slutligen är det en stor fördel om värmeöverföringsvätskan är icke-korrosiv, då detta sänker totalkostnaden dramatiskt avseende materialskador samt för service och reparationer.

Värmeöverföringsvätska. Tekniska fakta

Avantherm HTF LT lämpar sig i system som verkar i mycket kalla miljöer.  Avantherm HTF LT har en exceptionellt låg fryspunkt och tillsammans med sin låga viskositet vid kalla temperaturer är den en unik produkt att använda i system som hanterar kyla.

 

Avantherm HTF LT ger ingen korrosion i kontakt med metaller eller legeringar i systemet vilket är ett vanligt problem vid användandet av vattenbaserade produkter.  

 

Oxidationsstabiliteten hos Avantherm HTF LT är hög vilket förhindrar uppkomsten av icke önskvärda föroreningar i kontakt med syre, och bäddar för en lång hållbarhet.

 

Avantherm HTF LT är en ”ultraren” produkt och är helt fri får petrokemiskt giftiga ämnen vilket förbättrar arbetsmiljön vid hanteringen av vätskorna.  Avantherm HTF LT uppfyller kraven som är ställda i FDA 21 CFR 178.3620.

HTF-LT-SQ

 

Teknisk data

 

Avantherm HTF LT

 

Working temperature

-70°C to +100°C

Composition

Synthetic hydrocarbons 

Apearence

Blue

Odur

None

Kinematic Viscosity -20 °C

12,26 mm2/s

Kinematic Viscosity 40°

2,29 mm2/s

Pumpability 30 mm2/s

-37°C

Pour point

-84°C

Auto ignition temperature

197°C

Flash point (open cup)

120°C

Biodegradability (OECD 301 B)

82% in 28 days 

Biodegradability (OECD 306)

71 % in 21 days

FDA Aproval (FDA 178.3620)

B

   

Minimum Temperatures for Fully Developed Turbulent Flow, (Re = 10000):

 

10 ft/sec, 1-in tube (3.048 m/s, 2.54-cm tube) )

-8 °C (18 °F)

20 ft/sec, 1-in tube (6.096 m/s, 2.54-cm tube) 

-25 °C (-13 °F)

   

Minimum Temperatures for Transition Region Flow (Re = 2000):

 

10 ft/sec, 1-in tube (3.048 m/s, 2.54-cm tube) 

-42 °C (-43 °F)

20 ft/sec, 1-in tube (6.096 m/s, 2.54-cm tube) 

-52 °C (-61 °F)

Avantherm HTF TS lämpar sig i system som opererar i både varma och kalla miljöer. Detta möjliggörs eftersom spannet mellan fryspunkt och kokpunkt är väldigt stor och vätskan därför kan växla obehindrat mellan varm och kall miljö.  

 

Avantherm HTF TS låga viskositet bidrar till en verkningsfull värmeöverföring och den låga fryspunkten minimerar uppstarts- och driftsproblem i kalla temperaturer.  Avantherm HTF TS är icke-korrosiv och påverkar inte systemets metaller och legeringar.

 

Oxidationsstabiliteten hos Avantherm HTF TS är hög vilket förhindrar kemiska reaktioner med syre och förebygger bildandet av oönskade biprodukter som kan störa systemet under drift. Vätskan har en hög termisk stabilitet vilket bidrar till lång livslängd.  

 

Avantherm HTF TS är en ”ultraren” produkt och är helt fri från petrokemiskt giftiga ämnen vilket förbättrar arbetsmiljön vid hanteringen av vätskorna.  Avantherm HTF TS uppfyller kraven som är ställda i FDA 21 CFR 178.3620.

HTF-TS-SQ

 

Teknisk data

 

Avantherm HTF TS

 

Working temperature

-50°C to +150°C

Composition

Synthetic hydrocarbons 

Apearence

Orange 

Odur

None

Kinematic Viscosity -20 °C

18,26 mm2/s

Kinematic Viscosity 40°

2,91mm2/s

Pumpability 30 mm2/s

-30°C

Pour point

-69°C

Auto ignition temperature

198°C

Flash point (open cup)

138°C

Biodegradability (OECD 301 B)

82% in 28 days 

Biodegradability (OECD 306)

71 % in 21 days

FDA Aproval (FDA 178.3620)

B

   

Minimum Temperatures for Fully Developed Turbulent Flow, (Re = 10000):

 

10 ft/sec, 1-in tube (3.048 m/s, 2.54-cm tube) 

2 °C (36 °F)

20 ft/sec, 1-in tube (6.096 m/s, 2.54-cm tube) 

-16 °C (3 °F)

   

Minimum Temperatures for Transition Region Flow (Re = 2000):

 

10 ft/sec, 1-in tube (3.048 m/s, 2.54-cm tube) 

-34 °C (-30 °F)

20 ft/sec, 1-in tube (6.096 m/s, 2.54-cm tube) 

-44 °C (-48 °F)

Avantherm HTF HT lämpar sig i system som hanterar varma temperaturer. Avantherm HTF HT:s låga viskositet ger möjlighet till ökat pumpflöde vilket ökar effektiviteten på värmeöverföringen.

 

Avantherm HTF HT är icke korrosiv och påverkar inte systemets metaller och legeringar. Vätskan har en hög termisk stabilitet vilket bidrar till lång livslängd och den höga oxidationsstabiliteten förbygger uppkomsten av oönskade biprodukter vid kontakt med syre.

 

Avantherm HTF HT har en hög initial kokpunkt och kan användas vid höga temperaturer. Vid användning över 200 °C i driftstemperatur bör dock all luft elimineras från systemet och ett positivt tryck av inert gas bör alltid upprätthållas i expansionstanken under systemdrift.

 

Avantherm HTF HT är en ”ultraren” produkt som är helt fri från petrokemiskt giftiga ämnen vilket förbättrar arbetsmiljön vid hanteringen av vätskorna. 

HTF-HT-SQ

 

Teknisk data

 

Avantherm HTF HT

 

Working temperature

0°C to +200°C*

Composition

Synthetic hydrocarbons 

Apearence

Red

Odur

None

Kinematic Viscosity 100 °C

1,46 mm2/s

Kinematic Viscosity 40°

3,80 mm2/s

Pumpability 30 mm2/s

-21°C

Auto ignition temperature

207°C

Flash point (open cup)

154°C

Biodegradability (OECD 301 B)

82% in 28 days 

Biodegradability (OECD 306)

71 % in 21 days

   

Minimum Temperatures for Fully Developed Turbulent Flow, (Re = 10000):

 

10 ft/sec, 1-in tube (3.048 m/s, 2.54-cm tube) 

13 °C (56 °F)

20 ft/sec, 1-in tube (6.096 m/s, 2.54-cm tube) 

-7 °C (20 °F) 

   

Minimum Temperatures for Transition Region Flow (Re = 2000):

 

10 ft/sec, 1-in tube (3.048 m/s, 2.54-cm tube) 

-25 °C (-13 °F)

20 ft/sec, 1-in tube (6.096 m/s, 2.54-cm tube) 

-38 °C (-36 °F)

 

Avantherm Kylvätska

Avantherms korrosionsfria kylvätska kan användas i extremt kalla temperaturer med en mycket lång livslängd och kraftigt reducerade slitage- och användarkostnader.

Visa Produkt

Avantherm Värmeöverföringsvätska

Avantherms värmeöverföringsvätskor är speciellt utformade med optimala egenskaper som bärare av värme och kyla. Vätskorna är mycket stabila över ett brett temperaturspann och skonsamma mot den applikation de används i.

Visa produkt

Avantherm HVO 100

Avantherm HVO 100 är ett helt förnybart dieselbränsle med avsevärt minskade utsläpp och betydande fördelar vad gäller prestanda. Avantherm HVO 100 kan användas i vanliga dieselmotorer oavsett storlek.

Visa produkt

Avantherm Transformatorolja

Avantherm Transformatorolja har mycket goda egenskaper för såväl kylning som elektrisk isolering. Avantherm Transformatorolja kommer att lanseras under andra halvan av 2016.

Visa produkt

Avantherm Släppolja

Avantherms Släppolja är speciellt designad för att vara effektiv i extremt låga och mycket höga temperaturer. Avantherms släppolja kommer att lanseras under hösten 2016.

Visa produkt

Kontakta oss

Försäljning

Om ni är intresserad av att veta mer om våra produkter eller vill komma i kontakt med en säljare, ber vi er mejla till sales@avantherm.com så kontaktar vi er snarast.

Forskning och Utveckling

Om ni har några frågor angående Avantherms forskning & utveckling eller vill komma i kontakt med vår utvecklingsansvarige, ber vi er mejla till development@avantherm.com så kontaktar vi er snarast.

Distributörer

Om ni har några frågor avseende Avantherms distribution eller är intresserade av att bli distributör för Avantherm, ber vi er mejla till distribution@avantherm.com så kontaktar vi er snarast.

Teknik

Om ni har några tekniska frågor avseende Avantherms produkter eller om ni behöver handledning vid användning av våra produkter, ber vi er mejla till technology@avantherm.com så kontaktar vi er snarast.