Avantherm HVO 100

Avantherm HVO 100 ger lägre driftskostnader, mindre miljöavtryck, högre prestanda och är anpassat för alla moderna dieselmotorer.

Vad är Avantherm HVO 100?

Avantherm HVO 100 är ett fossilfritt och helt förnybart dieselbränsle som är anpassat för alla moderna dieselmotorer oavsett storlek, t.ex. bilar, bussar, lastbilar och terrängmaskiner. Avantherm HVO 100 framställs genom vätebehandling av vegetabiliska oljor, animaliska fetter, avfall och restprodukter och har betydande fördelar vad gäller prestanda och utsläpp.

 

Fördelar med Avantherm HVO 100

 

Lägre driftskostnader – service- och underhållsintervallen är längre än för andra alternativa bränslen och är jämförliga med fossil diesel. 

 

Mindre miljöavtryck – Avantherm HVO 100 medför betydande minskningar av avgasutsläppen och minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 90 %. 

 

Hög prestanda – Avantherm HVO 100 är fri från svavel, syre och aromatiska föreningar. Bränslet har ett högt cetantal på 75–95 och garanterar en effektiv och ren förbränning som ger fordonet extra kraft jämfört med exempelvis traditionell biodiesel (FAME). 

Överlägsen prestanda i kallt väder – Avantherm HVO 100 är lämplig för mycket kalla väderförhållanden. Oavsett råvara garanterar Avantherm att bränslet överstiger nationella klimatkrav för en säker resa. 

 

Lång hållbarhet – Avantherm HVO 100 kan förvaras under lång tid utan kvalitetsförsämring eller vattenansamling och är ur det perspektivet fullt jämförbar med fossil diesel. 

 

Enkel övergång, inga ytterligare investeringar – eftersom bränslet fungerar precis som fossil diesel kan fordon övergå till Avantherm HVO 100 omgående utan anpassningar av fordon eller förändringar i logistiksystem.

 

Facts

Technical facts

Property

 

Cetantal, min

 Unit

 

 

MK1

 

51,0

Avantherm HVO 100

 

70

Test method

 

SS-EN ISO 5165

SS-EN 15195

ASTM D 7170-11

Densitet vid 15°C

kg/m3

800,0–830,0

770,0–790,0

SS-EN ISO 3675

SS-EN ISO 12185

Aromater (volymhalt), max

%

5,0

1

SS 155116

SS-EN 12916

PAH (volymhalt), max

%

0,02

0,02

SS 155116

Svavelhalt (masshalt), max

mg/kg

10,0

5

SS-EN ISO 20846

SS-EN ISO 20884

Flampunkt, min

°C

56,0

61

SS-EN ISO 2719

Kokstal, Mikrometod, (masshalt) max

%

0,30

0,1

SS-EN ISO 10370

Askhalt, (masshalt) max

%

0,010

0,001

SS-EN ISO 6245

Vattenhalt, (masshalt) max

mg/kg

200

200

SS-EN ISO 12937

Totalhalt föroreningar (masshalt)

mg/kg

24

10

SS-EN 12662h

Korrosiv inverkan på koppar, 3 h vid 50°C

Enligt skala

Klass 1

Klass 1

SS-EN ISO 2160

Oxidationsstabilitet, max

g/m3

25

25

SS-EN ISO 12205

Oxidationsstabilitet, min

h

20

SS-EN 15751i

Smörjförmåga, korrigerad diameter av slit- märke (wsd 1,4) vid 60°C, max

µm

460

460

SS-EN ISO 12156-1

Viskositet vid 40°C

mm2/s(cSt)

1,40–4,00

2,0–4,0

SS-EN ISO 3104

ASTM D 7042

Destillation Begynnelsekokpunkt, min Temp vid 95 % destillat, max

 

°C

°C

 

180

340

 

180

340

SS-EN ISO 3405

Filtrerbarhet i kyla (CFPP), max Sommarkvalitetk  Vinterkvalitetj

 

°C

°C

 

-5–10

-26

 

-15

-34

SS-EN 116

Grumlingstemperatur, max Sommarkvalitetk Vinterkvalitetj

 

°C

°C

 

0

-16

 

-15

-34

SS-EN 23015

Fettsyrametylester (FAME) (volymhalt) maxl

%

7,0

0

SS-EN 14078

 

The effect of Avantherm HVO 100 renewable diesel on vehicles

 

The performance of Avantherm HVO 100 renewable diesel can be compared with fossil diesel, and is significantly better than traditional biodiesel ( FAME / RME)

 

 

 truck cutaway

Fueling
Thanks to its aromatic free composition, Avantherm HVO 100 diesel is less harmful for environment and everyone exposed to fuel. Take a look at these hazard statements.

Fossil diesel
       H332 Harmful if inhaled.
       H351 Suspected of causing cancer.
       H373 May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
       H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects.
       H315 Causes skin irritation
       H304 May be fatal if swallowed and enters airways.

Avantherm HVO 100 diesel
       EUH066 Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
       H304 May be fatal if swallowed and enters airways.

 

 

Exhaust Gas System

Avantherm HVO 100 diesel burns cleaner due to zero aromatics and high cetane number.
       Less soot and lower regeneration temperature with Avantherm HVO 100 means there is less need for fuel consuming active regeneration.
       No ash forming components means there is lower back pressure build up.
 
Fuel filter
Avantherm HVO 100 diesel’s excellent cold properties, purity and good stability mean that there is less risk of filter blocking.
Traditional biodiesel (FAME) contains waxed and impurities that typically block filters at winter time.
 
Fuel tank
Avantherm HVO 100 diesel has good oxidation stability and excellent cold properties.
       Long shelf life is essential for seasonal equipment.
       Fewer deposits at the bottom of fuel tank and no corrosion.
       No precipitation of impurities in low temperatures.

 

Fuel injection system

In terms of lubricity and chemical composition, Avantherm HVO 100 diesel is similar to fossil diesel.
     Avantherm HVO 100 diesel’s good oxidation stability means low risk of deposit formation.
     Injector deposits reduce power and increase fuel consumption.

 

Engine

Avantherm HVO 100 diesel offers similar performance to fossil diesel and is significantly better than traditional biodiesel (FAME).
       Due to Avantherm HVO 100 diesel’s high cetane number and low distillation end point, combustion is more complete and less unburned fuel enters engine oil and dilutes it.
       Aromatic free Avantherm HVO 100 diesel burns cleanly and less soot is formed.
       Avantherm HVO 100 diesel has higher energy content compared to traditional biodiesel.

Services Avantherm HVO 100

In addition to the sale of Avantherm HVO 100, we can also offer our customers a range of services as set out below:
Fuel tank hire (including pump):
–       3 m3 (with without environmental containment)
–       5 m3 (with without environmental containment)
–       10 m3 (with without environmental containment)
–       20 m3 (with without environmental containment)
–       ADR tanks

Additional tank equipment:
–       Remote reading level metering.
–       Other customised solutions as required.

Other services:
–       Cleaning and inspection of tank on change of fuel.
–       Service of tank installation and associated equipment. (FAME).

 

abg-cistern

 

 

Avantherm Kylvätska

Avantherms korrosionsfria kylvätska kan användas i extremt kalla temperaturer med en mycket lång livslängd och kraftigt reducerade slitage- och användarkostnader.

Visa Produkt

Avantherm Värmeöverföringsvätska

Avantherms värmeöverföringsvätskor är speciellt utformade med optimala egenskaper som bärare av värme och kyla. Vätskorna är mycket stabila över ett brett temperaturspann och skonsamma mot den applikation de används i.

Visa produkt

Avantherm HVO 100

Avantherm HVO 100 är ett helt förnybart dieselbränsle med avsevärt minskade utsläpp och betydande fördelar vad gäller prestanda. Avantherm HVO 100 kan användas i vanliga dieselmotorer oavsett storlek.

Visa produkt

Avantherm Transformatorolja

Avantherm Transformatorolja har mycket goda egenskaper för såväl kylning som elektrisk isolering. Avantherm Transformatorolja kommer att lanseras under andra halvan av 2016.

Visa produkt

Avantherm Släppolja

Avantherms Släppolja är speciellt designad för att vara effektiv i extremt låga och mycket höga temperaturer. Avantherms släppolja kommer att lanseras under hösten 2016.

Visa produkt

Kontakta oss

Försäljning

Om ni är intresserad av att veta mer om våra produkter eller vill komma i kontakt med en säljare, ber vi er mejla till sales@avantherm.com så kontaktar vi er snarast.

Forskning och Utveckling

Om ni har några frågor angående Avantherms forskning & utveckling eller vill komma i kontakt med vår utvecklingsansvarige, ber vi er mejla till development@avantherm.com så kontaktar vi er snarast.

Distributörer

Om ni har några frågor avseende Avantherms distribution eller är intresserade av att bli distributör för Avantherm, ber vi er mejla till distribution@avantherm.com så kontaktar vi er snarast.

Teknik

Om ni har några tekniska frågor avseende Avantherms produkter eller om ni behöver handledning vid användning av våra produkter, ber vi er mejla till technology@avantherm.com så kontaktar vi er snarast.