Avantherm Kylvätska

Avantherms korrosionsfria kylvätska kan användas i extremt kalla temperaturer med en mycket lång livslängd och kraftigt reducerade slitage- och användarkostnader.

Vad är kylvätska?

Kylvätskor används oftast i motorer eller motordrivna applikationer för att kyla ner motorn. En kylvätska bör vara tålig mot kalla temperaturer och inte frysa, för att även under vintern klara av att kyla motorn.

Hur fungerar kylvätska?

Kylvätska används för att föra bort och fördela den värme som utvecklas när en motordriven applikation arbetar, så att motorns olika delar kan arbeta vid en så jämn och stabil temperatur som möjligt. Kylvätskan tar upp värmen från motorn och cirkulerar därefter till kylaren där den kyls ner med hjälp av luft. Den kylda vätskan pumpas sedan tillbaka till motorn för att ta upp ny motorvärme.

Kylvätskor egenskaper

 

Hur effektiva kylvätskor i motorer eller motordrivna applikationer är beror bland annat på de så kallade värmeledningstalen. Dessa visar hur mycket värme eller kyla vätskan kan magasinera och leda vidare. En annan viktig parameter är flödeshastigheten hos en kylvätska, där ett högre flöde bidrar till en ökad värmeöverföring. 

 

En kylvätska måste också klara av att prestera felfritt i kalla miljöer utan att bli trögflytande och grötig. Om kylvätskan kristalliseras genom den låga temperaturen förlorar den sin effektivitet vilket kan leda till stora problem.

 

 

Många av dagens glykolprodukter innehåller korrosionsinhibitorer för att minska de korrosionsproblemen som ofta uppstår vid användningen. Men dessa inhibitorer bryts ner över tid vilket ökar risken för korrosion som kan orsaka stora kostnader för användaren. Det är därför en stor fördel om grundbasen i en kylvätska är icke-korrosiv och att den inte blandas med vatten.

 

Kylvätskor läcker ofta ur från de applikationer där de används. Därför är det viktigt att de är icke-toxiska och ofarliga för människor, djur och natur.

 

Tekniska fakta

Avantherm Coolant lämpar sig i motordrivna applikationer som måste hålla en konstant temperatur under drift. Avantherm Coolant har hög kokpunkt och låg fryspunkt vilket förhindrar överhettning eller förfrysning av motorns kylsystem.

 

Genom att använda Avantherm Coolant elimineras tidigare frysproblem för omgivande rör och övriga delar, vilket minimerar uppstarts- och driftsproblem i kalla temperaturer. Genom sin låga viskositet och möjlighet till ökat pumpflöde upprätthålls en effektiv värmeöverföring i systemet, speciellt i kalla temperaturer.

 

Avantherms Coolant påverkar inte de metaller som finns i systemet och skapar varken korrosion- eller kavitationsproblem. Avantherm Coolant är icke-toxisk och har unika biologiskt nedbrytbara egenskaper vilket minimerar negativa miljökonsekvenser om ett läckage skulle uppstå.

 

coolant-square

Teknisk data

Avantherm Coolant

 

Working temperature

-45°C to +120°C

Composition

Synthetic hydrocarbons 

Apearence

LightBlue

Odur

None

Kinematic Viscosity -20 °C

17,96

Kinematic Viscosity 40°

2,93

Pumpability 30 mm2/s

-30°C

Pour point

-54°C

Auto ignition temperature

207°C

Flash point (open cup)

102°C

Biodegradability (OECD 301 B)

82% in 28 days 

   
   

Minimum Temperatures for Fully Developed Turbulent Flow, (Re = 10000):

 

10 ft/sec, 1-in tube (3.048 m/s, 2.54-cm tube) 

13°C (55,4°F)

20 ft/sec, 1-in tube (6.096 m/s, 2.54-cm tube) 

-6,5°C (-20,3°F)

   

Minimum Temperatures for Transition Region Flow (Re = 2000):

 

10 ft/sec, 1-in tube (3.048 m/s, 2.54-cm tube) 

-25°C (-13°F)

20 ft/sec, 1-in tube (6.096 m/s, 2.54-cm tube) 

-37,5°C (-35,5° F)

   

Avantherm Kylvätska

Avantherms korrosionsfria kylvätska kan användas i extremt kalla temperaturer med en mycket lång livslängd och kraftigt reducerade slitage- och användarkostnader.

Visa Produkt

Avantherm Värmeöverföringsvätska

Avantherms värmeöverföringsvätskor är speciellt utformade med optimala egenskaper som bärare av värme och kyla. Vätskorna är mycket stabila över ett brett temperaturspann och skonsamma mot den applikation de används i.

Visa produkt

Avantherm HVO 100

Avantherm HVO 100 är ett helt förnybart dieselbränsle med avsevärt minskade utsläpp och betydande fördelar vad gäller prestanda. Avantherm HVO 100 kan användas i vanliga dieselmotorer oavsett storlek.

Visa produkt

Avantherm Transformatorolja

Avantherm Transformatorolja har mycket goda egenskaper för såväl kylning som elektrisk isolering. Avantherm Transformatorolja kommer att lanseras under andra halvan av 2016.

Visa produkt

Avantherm Släppolja

Avantherms Släppolja är speciellt designad för att vara effektiv i extremt låga och mycket höga temperaturer. Avantherms släppolja kommer att lanseras under hösten 2016.

Visa produkt

Kontakta oss

Försäljning

Om ni är intresserad av att veta mer om våra produkter eller vill komma i kontakt med en säljare, ber vi er mejla till sales@avantherm.com så kontaktar vi er snarast.

Forskning och Utveckling

Om ni har några frågor angående Avantherms forskning & utveckling eller vill komma i kontakt med vår utvecklingsansvarige, ber vi er mejla till development@avantherm.com så kontaktar vi er snarast.

Distributörer

Om ni har några frågor avseende Avantherms distribution eller är intresserade av att bli distributör för Avantherm, ber vi er mejla till distribution@avantherm.com så kontaktar vi er snarast.

Teknik

Om ni har några tekniska frågor avseende Avantherms produkter eller om ni behöver handledning vid användning av våra produkter, ber vi er mejla till technology@avantherm.com så kontaktar vi er snarast.