Hållbarhet

Dagens fossila alternativ måste ersättas med hållbara alternativ med bibehållen eller bättre prestanda.

Hållbarhet alltmer i fokus

Vi människor förbrukar med resurser än vad jorden tål och behovet av förändring är ofrånkomligt. En minskad användning av fossila råvaror är en central del i det arbetet och behöver ske på alla nivåer i samhället. En långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt måste ske inom ramen för naturens gränser. Konsumenterna kräver att företagen tar ansvar och hållbarhet är en integrerad del i allt fler bolagsstrategier.

Flera länder har deklarerat att de ska vara fossilfria innan 2050 och den svenska regeringen har slagit fast att Sverige ska vara ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Avantherm bidrar till att förverkliga visionen genom att utveckla fossilfria oljor så att industrin kan byta ut befintliga produkter mot mer hållbara alternativ i sina produktionsprocesser.

Fossilfritt är framtiden

Behovet av utveckling i olje- och kemikalieindustrin är stort och det är en nödvändighet att hitta nya hållbara, fossilfria produkter. Dagens fossila alternativ måste ersättas med hållbara alternativ med bibehållen prestanda.

Genom nytänkande och innovation går Avantherm i bräschen och tar fram fossilfria högpresterande oljor och kemikalier. Genom att använda Avantherms produkter minskas växthusgasutsläppen med upp till 90 procent jämfört med användning av produkter från fossila råvaror. Avantherms produkter har samtidigt överlägsen bionedbrytbarhet och är icke-toxiska.