Vår forskning ger innovativa
produkter för framtiden

Genom samarbete med forskningspartners i Norden och ett flertal länder i Europa skapar vi innovativa produkter som möter marknadens prestandakrav.

Innovativa Oljor & Kemikalier

Ett framgångsrikt forsknings- och utvecklingsarbete är grunden för att skapa nya innovativa produkter som möter marknadens prestandakrav, med minimerad påverkan på klimat och miljö-. Avantherm ska genom sin forskning skapa nya banbrytande innovativa processer och produkter och leda utvecklingen av fossilfria oljeprodukter och kemikalier för en hållbar framtid. Detta innovationsarbete sker med de mest välrenommerade forskningsinstituten och laboratorierna i branschen och genom starka strategiska samarbeten med industrin. 

Avantherm har under de senaste 5 åren arbetat intensivt med att utveckla högkvalitativa oljeprodukter som har sitt ursprung i förnybara råvaror, utan att tumma på kvalitet och prestanda. Denna innovationsprocess möjliggör en fortsatt utveckling av nya produkter inom nya industrigrenar och applikationer.

 

tunna-HTF

 

forskare

Strategiska med forskningspartners

Avantherm har skapat ett brett kunskapsnätverk och samverkar med offentliga aktörer, industrin, den akademiska världen och med våra kunder. Alla samarbetspartners har en viktig roll och bidrar med expertis inom sina respektive områden. 

Avantherm använder sig av ackrediterade laboratorier med specialistkompetens och lång erfarenhet inom sin disciplin och som följer kraven i standarder och myndigheters föreskrifter. Genom samarbete med många olika aktörer som är specialister inom sina respektive områden uppnås en högre kvalitet på forskningsarbetet samtidigt som effektiviteten förbättras. Avantherm har forskningspartners både i norden och i ett flertal länder i Europa.

Tester enligt marknadsstandarder

All testverksamhet som genomförs följer de marknadsstandarder som finns för respektive produktområde. Genom att följa standarder såsom ASTM, DIN och ISO har kunder och samarbetspartner möjlighet att jämföra resultaten på ett korrekt sätt och använda dem i sina egna verksamheter. Marknadsstandarderna säkerställer också att testning genomförs på ett vetenskapligt sätt och är repeterbara.

ASTM-logo

TEST

Förbättrat skydd vid låga temperaturer
hos Lumikkos spårvagnar

Projektet med spårvagnar utfördes i Helsingfors under 2015 i samarbete med det finska bolaget Lumikko. Syftet med testprojektet var att utvärdera Avantherms värmeöverföringsvätskor som bärare av den värme som uppstår vid bromsarna på en spårvagn.