Försäljning

Våra produkter finns tillgängliga för den globala marknaden.

Försäljning av Avantherms produkter

Försäljningen av Avantherms produkter utförs av Avantherm Distribution AB och speciellt utvalda samarbetspartners. Samtliga säljare av Avantherms produkter har en bred kunskap om varje enskild produkt och förståelse för hur och var dessa kan användas i er verksamhet. Vi genomför gärna en översyn av er nuvarande användning av fossila oljor och kemikalier. I samband med detta görs även en analys för hur dessa skulle kunna bytas ut och vad det förväntade resultatet blir.

Om ni är intresserade av en kontakt från Avantherm, mejla till sales@avantherm.com så kontaktar vi er snarast.

Delta i Avantherms testprojekt

Avantherm deltar i ett antal olika testprojekt där våra produkter testas i varierande applikationer utifrån olika förutsättningar. Projekten är en viktig del i Avantherms verksamhet och ökar förståelsen för hur vi uppnår bästa resultat för respektive applikation och produkt. Testerna kommer vara centrala även framöver och vi är alltid intresserade av att diskutera potentiella projekt för nya tillämpningar inom olika industrier.

Om ni är intresserade att diskutera eventuella testprojekt, mejla till testproject@avantherm.com så kontaktar vi er snarast.