Miljö och prestanda i fokus

Genom att erbjuda nästa generations högpresterande oljor och kemikalier, bidrar Avantherm till ett fossilfritt och hållbart samhälle.

Om Avantherm

Avantherm AB är ett svenskt företag som utvecklar och säljer förnybara, högpresterande alternativ till dagens fossila oljor och kemikalier.

Avantherms produkter säljs under varumärket Avantherm och har utvecklats och testats i samarbete med bland annat KTH i Stockholm och Saybolt samt flera framstående institut i Europa. Genom att erbjuda nästa generations högpresterande oljor och kemikalier, bidrar Avantherm till ett fossilfritt och hållbart samhälle.

Historien

Avantherm startade sin verksamhet år 2010 med ambitionen att skapa innovativa, förnybara och giftfria oljor och kemikalier. Marknaden för oljor och kemikalier domineras av toxiska och miljöfarliga produkter, och utvecklingen av nya alternativa vätskor med hög prestanda har gått långsamt. En anledning till detta är att det har saknats kommersiella strukturer för att ta fram nya produkter från förnybara råvaror och förädla dessa till färdiga slutprodukter. I takt med att omvärldens intresse för den globala miljön ökat så har förutsättningar också skapats för produktutveckling.

Avantherm initierade tidigt kontakter med oljebolag som har en verksamhet inom fossilfria alternativ, vilket har varit avgörande för den utvecklingsplattform som bolaget i dag använder och som lett fram till en produktportfölj som enbart består av fossilfria oljor och kemikalier.

Mission & Vision

Avantherm ska representera framtidens högpresterande oljor och kemikalier och den nödvändiga förändringen mot förnybara och icke-toxiska alternativ. Marknadsomsättningen är stor och de produkter som i dag dominerar har en negativ påverkan på sin omgivning.

Avantherm har tagit fram sina produkter efter en målbild med extremt högt satta krav där prestanda och påverkan på omgivningen är centrala. Detta motsvarar även bolagets bild av hur produkterna måste vara för att kunna hävda sig på framtidens marknad.

Genom Avantherms produkter skapas en möjlighet för den globala industrin att ersätta flera av de fossila oljor och kemikalier som används idag. Vår mission är att visa hur ett bättre miljöval kan göras utan avkall på prestandan, samtidigt som vi förbättrar arbetsmiljön för de personer som dagligen hanterar oljor och kemikalier.

VD har ordet

Tillsammans, steg för steg, försöker vi minska vår påverkan på vår omgivning och den miljö och natur som vi gemensamt delar. Det är ett arbete som behöver göras av såväl globala företag som av den enskilda konsumenten. Vi kan alla bidra till en hållbar utveckling.

Marknaden för oljor och kemikalier, det vill säga den marknad som Avantherm rör sig på, har på många sätt legat efter i utvecklingen. Det har delvis berott på att innovationsgraden hos företagen har varit för låg, men även viljan att åstadkomma en rejäl förändring har ibland saknats. Och det kan ha framstått som en omöjlig uppgift att klara framtidens miljökrav och krav på icketoxicitet utan att göra avkall på prestandan.

Avantherm har arbetat fokuserat med en tydlig målbild där våra produkter ska vara ledande och med bred marginal klara framtidens höjda krav på såväl prestanda som miljö. I dag är jag oerhört stolt över Avantherms produkter. Vi har följt vår målbild och kommer att löpande lansera fantastiska förnybara produkter som har helt unika egenskaper, och som både kommer att minska klimat- och miljöpåverkan och minska kostnaderna för många av våra kunder. 

Jag ser framför mig att Avantherms verksamhet kommer att innefatta kunder, anställda, partners, leverantörer med flera som delar vår syn och ambition gällande framtidens krav, och som på riktigt vill bidra till att skapa en långsiktigt hållbar utveckling.

/Stefan Dufva 
CEO Avantherm

 

“Vi har följt vår målbild och kommer att löpande lansera fantastiska förnybara produkter”

Senaste från
a fossil free world

Avantherm at AGV

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor… >>

MERCEDES-BENZ APPROVES HVO RENEWABLE DIESEL

For its medium- and heavy-duty engines, used neat or blended, with immediate effect, The company is granting approval for the use of Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) renewable diesel for the in-line six-cylinder engine variants of the Mercedes-Benz OM 470, OM… >>